دو ومیدانی

دو ومیدانی

برای دیدن دکوردها http://www.tehranathletic.ir/default.asp?link=Records کلیک کن برای دیدن ایین نامه http://www.tehranathletic.ir/default.asp?link=aeen کلیک کن برای دیدن مدال اوران http://www.tehranathletic.ir/default.asp?link=aboutus4 کلیک کن

 

 

برای دیدن نتایج اینجا http://www.tehranathletic.ir/default.asp?link=Resultکلیک</A>کنید

درباره ی دو و میدانی

ورزش دووميداني بعنوان قديمي ترين و بنيادي ترين رشته ها ي ورزشي شناخته مي شود و از مسابقه و قدمت ديرينه اي برخوردار است .

 قبل از برگزاري فعاليتهاي نظامند بمنظور رقابت و مسابقه ، انسانهاي اوليه ، در جريان تلاش براي بقاء ، شكار و دفاع ، توانائيهاي خود را براي تندتر دويدن ، بيشتر پريدن و دورتر پرتاب كردن بكار مي بردند تا بهتر بتوانند با مشكلات و خطرات محيط زندگي خود مبارزه كنند . با گذشت زمان و تغيير شرايط محيط زندگي كه خود ناشي از تاثير انسان انديشمند بر محيط خود بود ، انجام اين حركات طبيعي بخاطر مهارت يافتن براي جنگ و عمليات جنگي صورت مي گرفت . انواع پرشها براي عبور از موانع طولي و عمودي ، انواع پرتابها براي افزودن بر برد نيزه ها و سنگها و بالاخره دويدن براي تعقيب و گريز مورد استفاده واقع مي شد . در زمان صلح كه اوقات فراغت رزمندگان افزايش مي يافت سربازان و حتي بسياري از جوانان علاقمند ، به تقليد از آنها ، در زمينه اين مهارتها تمرين و به رقابت مي پرداختند .

 از دوران باستان ظروف و اشيائي به يادگار مانده است كه بر روي آنها تصاوير ورزشكاراني در حال دويدن ، پرتاب كردن و يا پريدن نشان داده شده است . در اين دوران اوج فعاليت در زمينه دووميداني به كشور يونان مربوط مي شود . به طوري كه آنها به آموزش جوانان خود در اين ورزش توجه داشته آنها را براي دويدن ، بيشتر پريدن و دورتر پرتاب كردن تحت تعليم مربيان كار آزموده قرار داده سير بهبود نتايج آنها را زير نظر قرار مي دادند .

 

افسانه ”  مر كور “ از اساطير يونان باستان كه دونده اي تيز تك و پرش كننده اي بلند پرواز بود و سفرهاي پر ماجرايي در سرزمينهاي مختلف داشت ، جلوه اي از علاقه مردمان آن دوران به سريع دويدن ، چالاكي و بلند پروازي بوده است .

 بر اين اساس مشخص مي گردد كه حتي پيش از اولين دوره مسابقات المپيك كه به ثبت رسيده است ( 766 قبل از ميلاد ) دويدن و پريدن و پرتاب كردن بعنوان يك ورزش براي مردم جلوه و جاذبه داشته است . اولين مسابقات سازمان يافته اي كه در يك كشور برگزار گرديد در يونان اجرا شد . از سال 1200 قبل از ميلاد مردم يونان براي برگزاري بازيهاي المپيك اجتماع مي كردند و فاتحين مسابقات بعنوان قهرمانان بزرگ شناخته مي شدند . بسياري اسامي آنها هنوز  بياد مانده است . قديمي ترين نامي كه به ثبت رسيده است ” كوروپوس “ مي باشد كه مسابقه اي به مسافت 192 متر در المپيك سال 776 قبل از ميلاد فتح كرد . اين ”  استاد “ خوانده مي شد  و  بعدها  واژه جديد ” استاديوم “ ( ورزشگاه ) از آن ساخته شد .

 رشته هاي دووميداني  

سابقه بيشتر رشته هاي دووميداني به يونان باستان مي رسد . در سال 708 قبل از ميلاد رشته پنجگانه وارد بازيهاي المپيك شد كه از رشته هاي دو سرعت ، پرش طول ، پرتاب ديسك ، پرتاب نيزه  و كشتي تشكيل مي شد . در پرش طول يونانيان باستان وزنه هايي بدست مي گرفتند و با كمك اين وزنه ها و تاب دستها بجلو ، مي توانستند مسافت زيادي پرش كنند . يونانيان باستان و رومي ها به رشته پرتاب ديسك بسيار علاقمند بودند . از حكاكي ها و مجسمه هايي كه توسط ” مايرون “ از پرتاب كنندگان ديسك آن دوران به يادگار مانده است . مي توان دريافت كه ديسكهاي آن زمان بزرگ تر و سنگين تر از ديسكهاي امروزي بوده اند و عقيده بر اين است كه در حدود 7 كيلو وزن داشته اند . متاسفانه از قوانين و نتايج آن زمان مداركي در دست نيست .

در سال 393 قبل از ميلاد ” تئو دوزيوس “ امپراتور رم ، هر گونه برگزاري بازيهاي المپيك را ممنوع كرد و به اين ترتيب تمامي شكلها سازماندهي شده ، ورزشي تا 1400 سال بعد بفراموشي سپرده شد .

 

دووميداني يکي از ورزشهاي بسيار زيبا و جذابي است که جوانان زيادي در سطح جهان را بخود مشغول کرده است و در مسابقات جهاني و المپيک تماشاگران بيشمار آن ، بيانگر اهميت اين رشته ورزشي است و چون ورزشي است که با رکورد سروکار دارد مبارزه کامل انسان با طبيعت از راه غلبه بر صدم هاي ثانيه و سانتيمترها است. در حال حاضر با توجه به اينکه رکوردهاي دووميداني تقريبا به آخرين حد خود رسيده است براي پيشرفت آن علمي ترين و ساير مسائل مهم به کمک گرفته شده است.

دووميداني يکي از قديميترين ورزشهاي موجود در جهان استکه نخستين بار در يونان باستان مسابقات آن در مواد محدودي انجام شد و تا به امروزموادي به آن اضافه و يا تغييراتي در آن داده شد.

فدراسيون دووميداني بين المللي و يا بهتر بگوييم انجمن فدراسيونهاي دووميداني بين المللي که هم اکنون مقر آن در موناکو مي باشد از اهميت و اعتبار فراواني برخوردار است و بيشتر از 205 کشور عضو اين فدراسيون مي با شند و مقررات تغيير يافته اين فدراسيونها دو سال يک بار به کشورهاي عضو فرستاده مي شود.

در حال حاضر دووميداني بطور رسمي شامل 24 ماده براي آقايان و 23 ماده براي خانمها مي باشد.

<B>مسابقات دووميداني در پيست دووميداني انجام مي شود.

پيست دووميداني 400متر در هواي باز و 200 متر در فضاي بسته مي باشد.

چاله هاي پرش طول و سه گام و دواير پرتابهاي وزنه و ديسک و چکش و همچنين باند و قوس پرتاب وزنه در محل ميداني ها را تشکيل مي دهد.

تمام موارد فوق داراي استانداردهاي بين المللي خاص خود مي باشد که تمام کشورهاي عضو بايستي از اين مقررات بهنگام انجام مسابقات پيروي نمايند.

مواد دووميداني در پيست دووميداني فضاي باز (400 متر) به شرح ذيل است:

 1. دوها شامل:

 • دوهاي سرعت ( 100-200-400متر )

 • دوهاي نيمه استقامت ( 800-1500 متر)

 • دوهاي استقامت ( 5000-10000 متر - نيمه ماراتن 21097/5 و ماراتن 42195 )

 • دوهاي بامانع (110-400-3000 متر )

 • دوهاي امدادي (100*4 متر و 400*4 متر )

 • پياده روي ( 20و 50 کيلومتر پياده روي) و خانمها  10 کيلومتر                        

  2.  پرشها شامل:

 • پرش طول - پرش سه گام - پرش ارتفاع - پرش با نيزه

  3.  پرتابها شامل:

 • پرتاب وزنه - پرتاب نيزه - پرتاب ديسک - پرتاب چکش

مواد دووميداني داخل سالن شامل 15 ماده به شرح ذيل است:

   1. دوها شامل:

 • دوهاي سرعت (400-200-60 متر)

 • دوهاي نيمه استقامت ( 1500-800متر)

 • دوهاي استقامت (3000متر آزاد)

 • دوهاي با مانع (60 متر مانع)

 • دوهاي امدادي (400*4 متر)

 • پياده روي ( 5 کيلومتر ) براي خانمها (3 کيلومتر )

 • مواد ترکيبي ( هفتگانه ) براي خانمها(پنجگانه )

   2. پرشها شامل:

 • پرش طول - پرش سه گام - پرش ارتفاع - پرش با نيزه

  3. پرتابها شامل:

 • پرتاب وزنه

 

استانداردهاي پرتابها

قطر دايره خانمها آقايان رشته

2/14 - 2/13 متر

4 کيلوگرم

7/260 کيلوگرم

وزنه

2/50متر

1 کيلوگرم

2 کيلوگرم

ديسک

2/14 - 2/13 متر

4کيلوگرم

7/260کيلوگرم

چکش

باند 36/5 متر شعاع

قوس 8 متر

600 گرم

800 گرم

نيزه

 5

1

 

2

3

5

عکس دونده

 

1

2

3